Abaclia colț din plaiul mioritic

Abaclia colț din plaiul mioritic
Prima atestare despre s. Abaclia a apărut în anul 1817. Este o localitate din raionul Basarabeasca cu o populație de circa 4660 locuitori satul are o suprafață de circa 4.67 kilometri pătrați, cu un perimetru de 14.20 km este situat la hotarul cu orașul Basarabeasca și la 95 km de Chișinău.

Conform datelor recensămîntului din anul 2014, populația satului constituia 4660 de oameni, dintre care 2257 de bărbați și 2403 de femei.

Din punct de vedere documentar originea toponimului Abaclia este foarte contraversată, deoarece nu există o dată concretă, datorită numeroaselor năvăliri turcice pe pământurile dintre Nipru și Carpați din sec. IX-XVII. Anul întememeierii se pierde undeva în a doua jumătate a sec. XVII-lea. Istoricii oficiali și neoficiali ai Imperiului Rus, după ocuparea Basarabiei în 1812. i-au remarcat existența ceva mai târziu și l-au înregistrat ca fiind întemeiat în anul 1817, după ce tătarii nohai au fost siliți să se retragă din Bugeac. Denumirea i-a fost tătărească Abaclîgeaba.
Autorătîțile bisericești au consemnat și alt an. 1812 când se înregistrează parohia cu biserica, ridicată de creștinii ortodoxi încă în 1810. Însă atestarea documentară a satului Abaclia coboară în anul 1785 după Zamfir Arbore, unde se atestă în biserica din sat un Penticostarion din perioada anului 1785.
De asemenia este atestează în lucrarea lui Zamfir Arbore o altă denumirea a satului "Abaclîgiaba sau Abaclia, sat mare în județul Bender, pe care românii locuitorii satului I - au numit de la început satul Risipiți", deoarece ocupa pe toată întinderea ei valea largă a Cunducului (Cogâlnicul de zi).
Mai tîrziu, prin sec. XVII, în urma căderii "Hordei de Aur", în câmpia Bugeacului au fost așezați mai mult de 30 mii de "tătari nohai" din tribul abaclî și localitatea a început să fie numită Abaclîgiaba.
Deci pînă în 1806 -1807 aici au locuit nohaii din tribul abaclî care aveau dangaua (o linie verticală întretăiată de 2 linii orizontale și un cerc în partea de sus) în formă de idol.
Satul Abaclia a fost menționat documentar în anul 1817. Fondată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în valea râului Cogâlnic așezarea Abaclia se regăsește în documentele oficiale abia la 1817.

Denumirea veche a localității este de origine tătărească – Abaclîgiaba, ceea ce s-ar traduce ca fabrică de postav. Probabil este vorba de îndeletnicirea postăvăritului practicată de localnici. Înn fiecare an aceștia comercializau în piețe o cantitate mare de postav de lînă. De când Abaclia? Conform reformei administrative din 1925 majoritatea localităților din Basarabia au primit o nouă denumire. Astfel satul Abaclîgeaba trece la denumirea de Abaclia, pe care o deține și în prezent.
În 1875 localitatea număra 281 de gospodării. Țăranii practicau agricultura. Către 1940 satul Abaclia avea 3800 de locuitori. În perioada sovietică la Abaclia a fost construită o fabrică de vinuri, un combinat avicol, fermă, ateliere de prestare servicii, grădinițe, magazine etc.
Oficial, satul Abaclîdjaba a fost atestat în anul 1817, însă se presupune a fi mult mult vechi, deoarece se știe că în 1812 biserica exista. În 1818 aici se construiește o altă biserică de lemn, pe fundament de piatră, cu aportul locuitorilor satului, Sofronie și Auxentie Holban. Se presupune că a fost înălțată pe locul bisericii vechi. În anul 1880 enoriașii din sat finalizează construcția unei alte biserici, din piatră, cea care se înalță și astăzi. În perioada sovietică biserica nu a fost închisă, astfel s-au păstrat multe icoane și veșminte vechi. Din anul 2000 au fost implimentate multe proiecte, cum ar fi : lucrări de reparație, instalarea sistemului de încălzire, înverzirea curții bisericii. Către 1812 Abaclîgiaba, sat cu populație romînească avea o biserică ortodoxă, construită din piatră în 1810 pe locul unui locaș mai vechi din bârne și nuiele. Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este înregistrată cu acest nume (Hram) din 1880.
Din anul 2011 la cârmuirea satului este Victor Niculiță. Acesta a realizat multe proiecte în Abaclia. Dacă să vorbim despre drumuri, locuitorii din satul Abaclia, r. Basarabeasca, beneficiază de un drum în centrul satului din asfalt, care le asigură accesul la şcoală şi grădiniţa.
În satul Abaclia există muzeu în memoria lui Ivan Filimonovici Secrieru gloriosul abaclian și fiul poporului moldovenesc, eminent specialist militar, doctor în științe tehnice și profesor și savant.
În localitate există și Centru de sănătate.
În 2009, cu suportul financiar al FISM-ului, la grădinița Nr.2 din sat au fost schimbate geamurile, în 2013 instituția a fost amenajată și schimbat sistemul de canalizare - valoarea estimativă a lucrărilor ajungînd la circa o jumătate de million de lei. Această instituție a mai câştigat un proiect în valoare de 600 de mii de lei finanțat de FISM – ca urmare grădinița a fost complet renovată.
Peste un an în această grădiniță sa instalat încălzirea pe biomasă. Grădinița Nr.2 „Mărțișor", din satul Abaclia, se numără printre beneficiari, unde a fost implementat un proiect – ,,Instalarea cazanului pe Biomasă". Valoarea acestuia a fost de 32 de mii de euro, iar contribuţia locală - de 85 de mii de lei.
Deportările în masă desfăşurate în valuri succesive au fost una din cele mai dureroase pagini din istorie. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM) implementează proiectul „Dialogul Generațiilor: de la Rememorare spre Reconciliere". Scopul proiectului este reuniunea şi reconcilierea generaţiilor de tineri şi bătrîni, precum şi a grupurilor comunitare. Pentru implementarea acestuia, în s.Abaclia, r.Basarabeasca fost lansat mini-proiectul „Răni reci ale Siberiei".
După Zamfir Arbore în Abaclia exista o școală elementară mixtă, frecventată de 24 de copii din cei 250 în vârstă de școală și se învața în ruește, deși populația de abia pricepea această limbă. După "Memorii despre învățământul în regiunea Odesa" prima școală oficial înregistrată în satul Abaclia (Abaclîgiaba) a fost în anul 1877. Aceasta era o școală cu o singură clasă situată în incinta unei case din localitate, având învățători preotul Ioan Țipurdei și Stepan Ivanovici Palii. Actualmente în Abaclia activează IP "C. Stere" aici învață peste 300 de elevi.
Actualmente în Abaclia activează IP "C. Stere" aici învață peste 300 de elevi. În cadrul liceului au loc eveminente cu valori naționale.
Elevii Liceului Teoretic ,,Constantin Stere" din s. Abaclia de la 14 noiembrie 2015 iau masa într-o cantină nouă, reparată şi amenajată. Actualmente cantina este complet renovată, iar elevii sunt alimentaţi corespunzător.
Valorile europene sunt promovate în școlile și liceele din țară. La LT ,,Constantin Stere", din s. Abaclia, r. Basarabeasca, a fost organizat un eveniment festiv cu genericul ,,Europa la noi acasă" - ca parte a celebrării Zilei Europei.
Originalitatea poporului nostru se caracterizează prin potențialul creator, care-și găsește expresia și în meșteșugurile populare. Poate că vă întrebați cine mai croșetează în ziua de astăzi și la ce poate folosi o astfel de îndeletnicire. Cu siguranță este vorba de meșterii populari care se străduie să transmita tinerei generații tradițiile populare este vorba despre Valentina Secrieru este un talentat meșter popular.
În ajuul sărbătorilor de Crăciun abaclienii își creează propria magie de sărbătoare. Locuitorii satului deja de câțiva ani la rând își amenajează gospodăriile și întreprinderile cu decorațiuni. Aceste luminițe le oferă localnicilor o atmosferă pe cinste, ce le ridică la maximum dispoziția.
Cea mai mare valoare pentru această localitate îl are Festivalul Dansului Popular în memoria maestrului-coreograf "Vasile Tanas". Acest festival este unul dintre cele mai mari din zona de SUD a Republicii. În raionul Basarabeasca se desfasoara deja tradițional, odata la doi ani. Vasile Tanas a creeat și a fost conducatorul colectivului de dansuri "LIA". Acesta a devenit mândria raionului Basarabeasca.
Locuitorii satului Abaclia raionul Basarabeasca anual sărbătorit hramul localității. Creștinii prăznuiesc pe sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Această zi este importantă pentru toți creștinii ortodocși. Cu prilejul Hramului bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil în satul Abaclia se organizează și concerte de suflet.
În s. Abaclia există clubul de fotbal „ Gloria". Jucătorii acestui club deseori au ieşit învingători la competiţiile sportive raionale şi regionale.

autor: Casîm Tatiana
foto: Gurgurov Evghenii
video: arhiv bas-tv
Ar putea să vă placă și