Abaclia – starea apei și canalizării în această localitate

Apa este esențială pentru o calitate bună a vieții. Și nu orice fel de apă, ci una pură și fără reziduuri sau toxine care dăunează sănătății. Mirosul apei, culoarea și puritatea acesteia, toate aceste caracteristici ne oferă informații asupra calității apei consumate.

Deja se cunoaște că apa are cel mai mare impact asupra sănătății noastre. Și dacă vorbim de apă trebuie să vorbim și de canalizare, deoarece  apele uzate sunt și ele o problemă stringentă în Republica Moldova.

 

Procentajul apelor uzate colectate de la populație.

Sursa: Biroul Național de Statistică

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Consiliului Raional, în raionul Basarabeasca circa 80% din gospodării sunt conectate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, dar în sate această cifră este de circa 63%. Situația cu sistemul de canalizare este mult mai gravă: nu mai mult de 10% dintre gospodării sunt conectate la sistemul centralizat de canalizare, în principal în clădirile cu mai multe apartamente. Locuitorii din sectorul privat folosesc latrine cu gropi sau pur și simplu varsă apele uzate în stradă. Rețelele existente de alimentare cu apă și de canalizare sunt grav deteriorate, ceea ce cauzează frecvente avarii. De asemenea, instalațiile de tratare a apelor uzate sunt într-o stare proastă de întreținere. Toate acestea cauzează daune grave mediului înconjurător și sănătății omului.

În ceea ce privește Abaclia, vice-primarul satului ne spune cum stau lucrurile:

Sergiu Cazacu viceprimar s. Abaclia:

“În Abaclia avem un proiect în decurs de desfășurare în ceea ce privește apa și canalizarea. Acesta va include circa 60 de km de tuburi de canalizare și tot atâțea km de țevi apeduct. Proiectul are un buget de 63 de milioane de lei, până la momentul actual au fost deja investite în construcții 8 milioane de lei. Va fi desigur nevoie de o investiție din partea beneficiarilor, adică a primăriei, deoarece aceasta este o condiție a Fondului Ecologic a Moldovei pentru îndeplinirea obligațiunilor contractuale și transferarea celorlalte resurse financiare. Gestiunea sistemei de aprovizionare cu apă este împărțită între 2 întreprinderi îndividuale. Majoritatea țevilor sunt vechi, ceea ce creează probleme cu presiunea apei în țevi, deoarece la fiecare creștere a presiunii, crapă țevile și devine dificilă aprovizionarea cu apă. Tariful apei este de 10 lei persoane fizice și 15 lei persoane juridice. O parte a țevilor totuși au fost schimbate, mai mult în regiunea Hârtop și pe strada Secrieru.”

Opiniile locuitorilor din sate, la acest capitol, sunt împărțite și vă prezentăm unele dintre ele.

Maria Gurin, locuitoarea satului Abaclia

”Sunt satisfăcută de calitatea apei. Probleme cu furnizarea apei nu avem pentru că suntem amplasați favorabil, față de cei amplasați în partea de sus a satului care nu au apă la robinet cu zilele. Prețul apei la cub mă aranjează, dar la canalizare absolut deloc, dacă la apă prețul este de 10 lei, apoi la canalizare este de 50 de lei. Canalizarea este necesar să fie centralizată, noi avem groapă de acumulare individuală și o curățim cel puțin o dată pe lună, în unele luni chiar de 2 ori.”
Vasile Ciubotaru, locuitor al satului Abaclia
“Sunt parțial mulțumit de calitatea serviciilor de alimentare cu apă. Aș dori să îmbunătățesc programul de aprovizionare cu apă, precum și calitatea apei în sine. În opinia mea, aceste probleme ar trebui să fie rezolvate de către autorități și serviciile relevante.”
Harta aprovizionării cu apă tehnică și/sau potabilă. Localitățile conectate la canalizare.
Sursa: apelemoldovei.gov.md

 

Alte materiale la aceeși temă:

Apa și canalizarea. Starea acestor servicii în satele raionului Basarabeasca

 

 

 

 

Ar putea să vă placă și