Forța de muncă în R. Moldova a scăzut cu aproape 6% în 2020

În anul 2020, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 867,3 mii de persoane, fiind în descreștere cu 5,7% față de anul 2019 (919,3 mii), arată rezultatele Anchetei forței de muncă (AFM), transmite IPN.

Ponderea bărbaților în cadrul forței de muncă a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor, iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban. Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste a fost de 40,3%, fiind în scădere față de nivelul anului precedent (42,3%).

Populația ocupată a constituit 834,2 mii persoane, fiind mai redusă numeric cu 4,4% față de anul 2019 (872,4 mii). În sectorul agricol au activat 175,9 mii persoane sau 21,1% din totalul persoanelor ocupate, în activitățile non-agricole au fost ocupate 658,3 mii persoane, iar ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 14,6%, în industria prelucrătoare – 11,7%, iar în construcții – 7,2%. 29,6% din populația ocupată activează în municipiul Chișinău.

În sectorul informal au lucrat 16,7% din totalul persoanelor ocupate în economie. Salariu „în plic” primeau 6,7% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură, construcții, comerț și industrie.

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii a fost de 33,1 mii, fiind în descreștere față de nivelul anului 2019 (46,9 mii). Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații, care au constituit 59,5% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 53,2%.

Persoanele care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece peste hotare și persoanele plecate peste hotare în căutare de lucru predomină în rândul bărbaților (19,8% și, respectiv, 11,8% la bărbați, față de 5,7% și, respectiv, 3,4% la femei).

În anul 2020, ponderea tinerilor NEET (care nu învață, nici nu lucrează) a constituit 17,6% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-24 ani, 26,0% – în rândul tinerilor de 15-29 ani și, respectiv, 31,2% în rândul celor de 15-34 ani.

sursa: radiochisinau.md

Ar putea să vă placă și